Dla ustawodawcy, w tekscie ze Szwejka,

wystarczy zmienic jedno slowo, z „oznakowaniem” na „prawodawstwem” .