Pacanka wypuscili po terapii…

(niestety, nieskutecznej)