przepis dla kierującego a przepis dla pieszego

nie można tego mieszać i odwracać kota ogonem.

„Par. 26, pkt. 2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.” – to przepis dla kierującego jak ma postąpić widząc pieszego na jezdni !

„art.13p3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.” – to przepis dla pieszych.

Mieszanie pojęć jest śmiertelnie niebezpieczne.