Re: dla spokojnego zrównoważonego obywatela tak

Chyba źle w życiu wybrałeś. Lepiej byś się chyba zrealizował po studiach rolniczych – jakąś wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca, bydło, trzoda, owce, jakieś ptactwo. Poważnie.

-Z TDCI NA ST, a teraz italia z bananami-