Re: postawcie pytanie właściwe

Rysiek, problem w tym, kto decyduje „co jest słuszne ze statystycznego, calosciowego, uwzgledniajacedo interes spoleczny i dalekosiężnego punktu widzenia”. Jak na razie ekologiści seriami się mylą w swoich przewidywaniach. Niech za przykład posłuży afera z biopaliwami, skutkująca olbrzymimi stratami dla ekologii planety. Chwilowo nie brak nam miejsca, 97% tej planety jest niezamieszkałe i pozostawione przyrodzie. Polska jest zurbanizowana w jakiś 7 procentach. Nie istnieje problem nadmiernej zabudowy. Istnieje problem źle rozwiązanych dróg w centrach miast. Istnieje problem Warszawy, jedynego dużego miasta na dzikim wschodzie… stąd korki, powiększane obecnie „słusznymi” rozwiązaniami. Ale co nas czeka, tego najmądrzejsi nie wiedzą, więc daj spokój sobie z „Całościowymi Koncepcjami”, bo jeszcze cię posłuchają i narobisz ludziom krzywdy w podobnym stopniu, jak Al Gore i Greenpeace.