Re: reasumując

Nowe też są liczone na 150-200k przebiegu. Po tym się je reperuje lub wyrzuca. Koszt ten sam od 10k w górę.