Re: Stan polskich dróg

Się buduje.

Ale to chyba rzeczywiście zależy od regionu. Od jakiegoś czasu raz po raz ujeżdżam bocznymi drogami Dolnego Śląska i tam jest dramat. Chociaż zdarzają się odcinki z nowym asfaltem. Wielkopolska wygląda coraz lepiej, chociaż tempo robót woła o pomstę dokądkolwiek. W każdym razie robót drogowych w Polsce trochę widać.Było, minęło…

Spacerkiem po Lesznie i wycieczka do Turwi