Re: Światło dla pieszych na guzik, a bezpieczeńst

klemens1 napisał:

> 2. To dotyczy przejść bez skrzyżowań. Jest pusto, pieszym świeci się czerwone o

> d 15 minut. Podchodzi pieszy, naciska przycisk. Czeka kolejną minutę – a właści

> wie nie czeka, tylko przechodzi na czerwonym, bo nie widzi sensu czekania. Po m

> inucie zapala się dla niego zielone i ew. samochody czekają na czerwonym przepu

> szczając wirtualnego pieszego.

W takiej sytuacji, gdy nic nie jedzie, w ogóle nie naciskam, żeby nie tamować ruchu samochodów, tylko przechodzę na czerwonym.

Jura