Re: wyprzedzanie z prawej

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.Wleciał ptaszek do gniazdka… i go pokopało